М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ АГРОБИОСТАНЦИЯ АУМАҒЫНДА ҚҰМДЫ ЦМИННІҢ (HELICHRYSUM ARENARIUM) ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

М.ӨТЕМІСОВ АТЫНДАҒЫ АГРОБИОСТАНЦИЯ АУМАҒЫНДА ҚҰМДЫ ЦМИННІҢ (HELICHRYSUM ARENARIUM) ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ

  • Кажгереева Аэлита ЗКУ имени М.Утемисова

Аннотация

Биологиялық алуантүрлілікті түсінудің ең іргелі тәсілдерінің бірі түрлердің ценопоуляциясын зерттеу болып табылады. Мақалада М. Өтемісов атындағы агробиостанция аумағындағы құмды цминнің (Helichrysum arenarium) ценопопуляциясының қазіргі жағдайы зерттелген. Қазіргі уақытта құмды цмин популяциясына антропогендік факторларға, сонымен қатар құм карьерінің дамуына байланысты жойылып кету қаупі туындап отыр. Бұл зерттеудің нәтижелері осы түрдің өсуі мен дамуы үшін оңтайлы жағдайларды анықтауға, сондай-ақ оны сақтау шараларын жасауға көмектеседі.

 

Опубликован
2024-03-25
Раздел
Экология